sverc (sverc) wrote in oldrus,
sverc
sverc
oldrus

Княжа доба: історія і культура

Княжа доба: історія і культура - сборник, издаваемый во Львове и посвящённый истории и культуре Восточной Европы IX-XV вв.

Княжа доба: історія і культура. 2007. № 1

Ярослав Ісаєвич. Княжа доба і середні віки: наскільки співпадають ці визначення
Александр Майоров. “Великая Хорватия, называемая “Белой”. К вопросу о происхождении и значении хорватских этнических названий
Леонтій Войтович. Мати короля Данила (зауваження на полях монографії Д. Домбровського)
Олександр Головко. Парадигма Романа в ідеологічному житті Волині та Галичини XIII ст.
Dariusz Dąbrowski. Stosunki pomiędzy Romanowiczami a królem Węgier Belą IV i niektórymi książętami polskimi w latach 1235-1240 (ze szczególnym uwzględnieniem polityki koligacyjnej)
Мирослав Волощук. Русько-угорські відносини періоду Данила Романовича в оцінці угорської історіографії другої половини XX - початку XXI ст.
Ольга Козубська. Львівська легенда княгині Констанції
Олег Мазур. Перша Галицька королева
Андрій Петрик. Про формування боярських родів у період княжіння династії Романовичів
Сергій Савченко. Християнська спадщина Київської Русі в католицькій полемічній літературі кінця XVI-XVII століття (до постановки проблеми)
Володимир Александрович. Мистецтво Холма доби князя Данила Романовича
Ярослав Книш. Список Іпатіївського літопису з бібліотеки Григорія Полетики
Сергій Савченко. Проблема функціонування давньоруської спадщини в українській культурі XVII-XIX ст.: вступні міркування
Роман Голик. Король - (не)чудотворець: образ Данила Романовича у системі літописних стереотипів
Богдан Кіндратюк. Дзвони в церковному обряді Галицько- Волинської держави
Віра Фрис. Галицько-волинська книга XIII ст.
Володимир Петегирич. Про розвиток ювелірного ремесла у Львові в часи Данила Романовича
Святослав Терський. Володимир у світлі археологічних досліджень
Юрій Лукомський. Галицькі білокам’яні хрестобанні церкви від князя Володара до короля Данила
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Александр Майоров. Восточная Европа IX-XVI вв. в свете новейших историко-генеалогических исследований
Святослав Терський. Княжа столиця Волині в просторі і часі: порівняльний аналіз поглядів луцьких та львівських істориків
Леонтій Войтович. Важливе дослідження з історії України XII-XIV ст.
Петегирич Володимир. Археологічні джерела до найдавнішої історії Перемишля

Княжа доба: історія і культура. 2008. № 2

Ярослав Ісаєвич. До історії титулатури володарів у Східній Європі.
Леонтій Войтович. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за династії Ангелів.
Михайло Кучинко. Значення коронації Данила Романовича для Волинської землі.
Александр Майоров. Внешняя политика Даниила Романовича в середине 1230-х годов.
Олександр Головко. Держава Романовичів у східноєвропейській політиці римської курії 40-50-х років XIII ст.
Микола Котляр. Данило Романович як людина і державний діяч.
Михаил Юрасов. Кто помогал Борису Калмановичу в 1132 г. в его борьбе за венгерский престол с Белой II?
Марта Фонт. “Житие” Даниила Романовича.
Dariusz Dąbrowski. Koronacja Daniela Romano wicza w relacjach Jana Długosza і jego szesnastowiecznych polskich kontynuatorów.
Тетяна Вілкул. Пострижения князя Войшелка: політика князя Данила і стратегії літописців.
Ярослав Книги. Звістка про Львів у Тверському літописі під 6743 (1241) р.
Андрій Портнов. Галицько-Волинська держава в дослідженнях істориків української еміграції у міжвоєнній Польщі.
Артурас Дубонис. Проблемы образования Литовского государства и его отношений с Галицко-Волынским княжеством в новейшей историографии Литвы.
Юрій Ясіновський, Богдан Кіндратюк. Данило Романович і літописний Митуса.
Вікторія Любащенко. До питання про зведений каталог християнських рукописів Галицько-Волинської держави (історіографічний аспект).
Олександр Колибенко. Церква Воскресіння в Переяславі: Ізяслав Мстиславич, Андрій Володимирович, Всеволод Мстиславич чи Ярополк Володимирович?
Роман Голик. Лексикон слів, образів і стереотипів Галицько-Волинського літопису: у пошуках моделі.
Мелъничук Олег. Галицький єпархіальний центр кінця XII—XIII ст. (за даними археології).
Богдан Кіндратюк. Дзвонарське мистецтво середньовічної України.
Степан Білецький. Політика Данила супроти Польщі 1205-1264 рр.
Рецензії та огляди.
Роман Голик. Літопис як художній твір: погляд літературознавця.
Александр Майоров. Новые издания источников по истории Галицко-Волынской Руси (библиографический обзор).

Княжа доба: історія і культура. 2010. № 3

Леонтій Войтович. Видатний дослідник княжої доби.
Ігор Скочиляс. Початки християнства у Прикарпатському реґіоні та заснування Галицької єпархії в середині ХІІ століття.
Назарій Зубашевський. Руські погости та скандинавські хусабю у контексті еволюційних змін ранньодержавних інститутів полюддя та вейцли.
Оксана Ясіновська. Катени як жанр герменевтичної літератури: візантійська традиція і слов’янська рецепція (на прикладі Кристинопольського Апостола XII століття)
Мирослав Волощук. Естергомський архиєпископ в системі русько-угорських відносин кінця ХІІ – першої третини ХІІІ століть.
Олександр Головко. Війна за “галицьку спадщину” (1187–1189).
Олександр Майоров. Ангел в Галичі: чи міг візантійський імператор Олексій ІІІ відвідувати Романа Мстиславича.
Роман Голик. "Левъ, имь жє половци дьти страшаху": стереотипи Романа Мстиславича у Галицько-Волинському літописі, Великопольській хроніці та модерній історичній традиції.
Леонтій Войтович. Галицько-болгарські відносини у першій третині ХІІІ століття.
Вікторія Любащенко. Київські митрополити Кирило II і Петро Ратенський: історичні паралелі.
Ярослав Книш. Sigillum Leonis.
Станіслав Срока. Чи існувала руська дружина угорського короля Карла Роберта на початку XIV століття?
Jerzy Sperka. Poczatki osadnictwa rycerstwa slaskiego na Rusi Czerwonej.
Олег Мазур, Святослав Терський, Тамара Подоляка. Археологічні, краніологічні та етнографічні відомості про боротьбу з упирями за княжої доби.
Наталія Дубинка. Іван Крип’якевич як дослідник і популяризатор історії Галицько-Волинського князівства: огляд бібліографічних джерел та довідкових матеріалів про архівну спадщину.
Віталій Нагірний. Проблеми історії галицько-волинських земель Х–XIV століть у висвітленні польської історіографії міжвоєнного періоду (1919–1939).
Огляди та рецензії.
Леонтій Войтович. Галицько-Волинська держава в публікаціях збірників останніх років.
Володимир Александрович. Київська традиція княжої іконографії XI століття: підсумки і проблем.
Роман Голик. Конфліктологія княжої доби: давній Новгород, язичництво і "Свята Русь" у рефлексіях російського історика.
Ярослав Книш. Історія Галицької (Львівської) єпархії.
Леонтій Войтович. Основа української геральдики княжої доби.
Леонтій Войтович. Історія одного регіону.

Княжа доба: історія і культура. 2011. № 4

Статті.
Леонтій Войтович. Дискусія про ранню державу.
Віра Гупало. Апотропеїчні предмети з літописного Звенигорода.
Наталя Кальніцька. Вплив іноземних держав на міжкнязівську дипломатію Південної Русі в ХІ–ХІІ століттях.
Павло Пеняк. Археологічні дослідження в околицях горянської ротонди
Вікторія Любащенко. Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі ХІІ–ХІМ століть: спроба узагальнення.
Роман Голик. "Тоземльцы и иноплємєнникы": "руський патріотизм", "образ світу" та етнічні стереотипи середньовічньої Галичини й Волині.
Олександр Баран. Мешканці міст у термінології Галицько-Волинського літопису.
Віктор Мельник. Писемні джерела до історії монументального малярства Галицько-Волинського князівства.
Володимир Александрович. Відкриття малярської спадщини Галицько-Волинського князівства ХІІІ століття.
Олександр Майоров. Невідомий епізод 1237 року у взаєминах князя Данила Романовича з імператором Фрідріхом ІІ.
Олександр Майоров. Звістка Ніколо да Кальві, капелана папи Інокентія ІV, про коронацію Данила Романовича.
Джура Гарді. Остання зустріч Данила Романовича і Ростислава Михайловича.
Іван Паславський. Інформація про татар руського архиєпископа Петра, учасника І Ліонського собору (1245).
Роман Могитич. Завершення мурованих стін у твердинях Руського королівства другої половини XIII століття.
Ігор Скочиляс. Галицька митрополія XIV – першої половини XV століть: особливості еклезіального, правового та суспільного статусу.
Марта Жук. Специфіка україномовних грамот князя Володислава Опольського у світлі латинських документів його канцелярії.
Огляди та рецензії.
Володимир Александрович. Здобутки і прорахунки найновіших студій над вежею у селі Стовп (Столп’є) поблизу Холма.
Геннадій Бондаренко. Навчальний посібник з культури Волині та Волинського полісся княжої доби.

Княжа доба: історія і культура. 2011. № 5

Зміст:
Юрій Диба. «И сани єѩ стоѩть въ Плєсъковѣ и до сєго дни»: перший приклад «музеєфікації» чи літературна містифікація?
Ігор Скочиляс. Галич після Галича: Пониззя (Русо-Влахія) у XII–XIV століттях та утворення Молдавського князівства
Вікторія Любащенко. Церковні рукописи Галицько-Волинської Русі XII–XIV століть: спроба узагальнення (закінчення)
Олександр Головко. Галич і Галицька земля у політиці князів Придніпровської та Північної Русі (кінець XII – кінець 30-х років XIII століття)
Віктор Мандзяк. Ростислав Михайлович – «dux Galiciae et imperator Bulgarorum»
Adrian Jusupović. Wpływ halickiego otoczenia książęcego na «władzę» w pierwszej połowie XIII wieku, na przykładzie Sudysława
Володимир Александрович. Західноукраїнські ікони «мініатюрного стилю» – невідомий аспект мистецької культури XIII століття
Олександр Майоров. Між Нікеєю та Римом: коронація Данила Романовича у світлi зовнішньої політики i династичних зв’язків галицько-волинських князів
Джура Гарді. Ким був «der kunic von Râzen», присутній на весіллі герцога Бели, молодшого сина угорського короля Бели IV, і Кунігунди Бранденбурзької біля міста Pottenburg у 1264 році
Леонтій Войтович. Князь Юрій-Болеслав Тройденович: ескіз портрета
Jerzy Sperka. Zarys migracji rycerstwa śląskiego na ziemie Rusi Koronnej w okresie panowania Władysława Jagiełły
Рецензії та огляди
Володимир Александрович. Ікони княжої доби на сторінках нового видання історії українського мистецтва
Андрій Копитко. Підсумок студій над середньовічним Володимиром
Юрій Диба. Найстарша архітектурна спадщина Перемишля у новішому освітленні польських дослідників
Мирослав Волощук. Нове дослідження зовнішньої політики правителів Галицької та Волинської земель 1198(1199)–1264 років
Резюме
Summary

Княжа доба: історія і культура. 2012. № 6

Зміст:
Павло Пеняк. Чи було Закарпаття складовою частиною Русі-України на початках княжої доби?
Андрей Чернов. Проблема
6360. Рудименты старовизантийской хронологии в русском летописании
Юрій Диба. Історично-географічний контекст літописного повідомлення про народження князя Володимира Святославовича: локалізація Будятиного села
Леонтій Войтович. Галицько-Волинські зв’язки з німецькими землями: попередні зауваження
Тетяна Вілкул. Давньослов’янська книга Вихід: четій текст та грецький оригінал
Адольф Селицкий. Фрески часовни Спасо-Преображенской церкви в Полоцке середины XII века
Dariusz Dąbrowski. Przystąpienie Mścisława Mścisławowicza do walk o Halicz
Oleksandr Baran. Mieszkańcy ośrodków grodowo-miejskich księstwa Halicko-Włodzimierskiego: skład społeczny i status prawny
Іван Паславський. Хто був ініціатором русько-римського зближення у 40-х роках XIII століття: Данило Романович чи Інокентій IV?
Олександр Майоров. Лист римського папи Інокентія ІV золотоординському хановi Сартаку
Ілля Паршин. Участь Лева Даниловича у битві при Дюрнкруті 1278 року
Вікторія Любащенко. «Паренесис» святого Єфрема Сирина серед церковнорукописних пам’яток княжої Волині
Володимир Александрович. Новий приклад малярства монументального ранньопалеологівського зразка в іконі Богородиці з церкви архангела Михаїла в Ісаях
Ярослав Книш. Невідомий київський князь першої чверті XIV століття
Мирослав Волощук. Проблема васальної залежності Дмитра Детька від угорського короля Людовика І
Віра Гупало. Один різновид застібок до шкіряної сумки з літописного Звенигорода
Іванна Папа. «Жидачівські грамоти» князя Федора Любартовича: проблема автентичності
Рецензії та огляди
Володимир Александрович. «Przemyśl wczesnośredniowieczny»: «труднощі» польської історії та археології на тлі «успіхів» у «zacieraniu ukraińskich śladów»
Святослав Терський, Богдан Гринчишин. Нове зведення групи середньовічних археологічних джерел
Анотації
Summary

Княжа доба: історія і культура. 2013. № 7

Болгов Н. К истории средневекового Боспора.
Диба Ю. Літописні свідчення про заснування міста Володимира наприкінці Х століття: Володимир на Лузі чи Владімір на Клязьмі?
Гаврилишин М. Київський слід у біографії англійського принца Едварда вигнанця.
Волощук М. Iobagio zubuzlaus de villa checher castri de ung, онуки боярина Судислава та проблема етнічної ідентифікації населення східних комітатів Угорщини в ХІ–ХІІІ століттях.
Могаричев Ю. О “Крымской Хазарии” в XI–XII веках.
Миська Р. Звенигород на Дністрі: історіографічний міф чи літописне місто.
Селицкий А. Фрески святых князей-мучеников в Спасо-Преображенской церкви в Полоцке.
Баран О. Мешканці міських осередків у системі управління Галицько-Волинської держави.
Adamovyč V. Rus v českych kronikach 13–14 storočia.
Ляска В. Districtus podhorayensis: до проблеми територіальної організації Галицько-Волинського порубіжжя у XIII–XIV століттях.
Jusupović A. Bojar czy książę? “Uzurpacje” Wołodysława kormiliczicza w narracji kroniki Halickowołyńskiej.
Войтович Л. Відносини галицько-волинських князів з Литвою.
Паславський І. Римська політика князя Данила Романовича в 30-х роках ХІІІ століття.
Buko A., Dzieńkowski T., Gołub S. Rezydencja książęca na “Wysokiej Gorce” w Chełmie w świetle wynikow badań archeologicznych z lat 2010–2012.
Майоров О. Коли й вiд кого князь Данило Романович відібрав Дорогичин?
Грущинський Я. Тевтонсько-польська війна 20–40-х років ХІV століття і королівство Русі.
Гардi Д. Кілька нових зауважень до походу угорського палатина Віллерма Другета “in ruteniam” навесні 1340 року.
Білялов С. Хаджі-герай – перший кримський хан.
Лисейко Я. Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV століття.
Папа І. Проблеми Княжої Доби на сторінках журналу “Rossica Antiqua”.
Лісін Д. Українська та зарубіжна історіографія про вплив вікінгів на розвиток ранньої державності у сусідніх народів на прикладі ірландського суспільства.
Терський C. Історико-археологічне вивчення літописної пересипниці.
Гордієнко Д. “Слово о полку Ігоревім” на сторінках часопису “Сіверянський Літопис” (1995–2012).
Александрович В. Не зовсім звичайна монографія “незвичайного князя” Майоров О. Галицько-волинський князь Роман Мстиславич, володар, воїн, дипломат: У 2 т. – Біла Церква, 2011. – Т. 1–2.
Войтович Л. Портрет князя Володислава Опольського на повний зріст. Sperka J. Władysław książę opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński, pan Rusi, palatyn Węgier i namiestnik Polski (1326/1330 – 8 lub 18 maja 1401). – Krakow, 2013. – 508 s.

Княжа доба: історія і культура. 2014. № 8

Ляска В. Між Прагою, Києвом та Ґнєзно. Zeriuane/zuireani “географа баварського”: до проблеми етнопотестарних структур Волині у ранньому Середньовіччі.
Вілкул Т. “В лѣто 6360. Поча ся прозывати руская земля”. Початковi статтi повісті временних літ та новгородського літопису. 73-104
Шаповалов Г. “…Прийшов Святослав у пороги…”.
Забашта Р. Фресковий образ святого Онуфрія великого в Софії Київській: історико-іконографічний вимір.
Мусин А. Анна Киевская: между историографией и историей.
Чугаєва І. Давньоруський Любеч на сторінках літописів.
Савицький В. Нагрудні мініатюрні хрести та підвіски з хрестами Княжої Доби у збірці Любомльського краєзнавчого музею.
Скочиляс І. Поліптихи владик Володимирської та Галицької єпархій Княжої Доби. Спроба реконструкції за “рукописом Кишки” та сфраґістичними пам’ятками.
Федунків З., Поліщук Л., Нагірний В. Городище Княжої Доби Чернелиця ІV: результати попередніх досліджень.
Терський С. Топографія храмів Княжої Пересопниці.
Пилипчук Я. Історичні фантоми на берегах Меотиди та Понту (ХІІ–ХІІІ століття).
Бойко В. Бойові та похідні порядки галицького і волинського військ у XIII–XIV століттях.
Стасюк А. Участь Ордену францисканців у переговорах Романовичів з папством у 40-х роках ХІІІ століття.
Александрович В. Два стилі найстарших ікон Перемишля.
Бубенок О. Коли і хто заснував місто Черкаси?
Паршин І. Чи було папське посольство до Галицько-Волинської держави на початку XIV століття?
Івашко Р. Становлення Римо-католицької єпископської та митрополичої катедр у королівстві Русі в середині XIV – на початку XV століття.
Sperka J. Panowie z zubrzy. Z dziejów szlachty ruskiej pochodzenia śląskiego w XV wieku.
Гупало В. Історія дослідження городища літописного Звенигорода і його околиць у ХІХ столітті.
Войтович Л. Спірні питання Галицько-Волинської історії: відкриття дискусії.
Папа І. “Переуявлення” Старокиївської держави.
Петегирич В. Цінний каталог знахідок з археологічних досліджень літописного Червена. Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червень – град між Сходом і Заходом . Каталог виставки. – Tomaszów Lubelski; Leipzig; Lublin; Rzeszów, 2012. – 449 s. + 43 tabl.
Щодра О. Руський елемент в угорському королівстві до кінця XIV століття. Волощук М. “Русь” в Угорському королівстві (ХІ – друга половина XIV ст.): суспільно-політична роль, майнові стосунки, міґрації / Відп. ред. Л. В. Войтович. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2014. – 496 с.
Горда-Цибко О. Пам’ятки Княжої Доби на археологічно-бібліографічній виставці Ставропігійського інституту у Львові 1888–1889 років.
Ковальчук Є. Мистецтво княжої Волині на сторінках нового видання “Історії українського мистецтва”.

Княжа доба: історія і культура. 2015. № 9

Леонтій ВОЙТОВИЧ. ЩЕ РАЗ ПРО ЗАГАДКУ ЗАГИБЕЛІ КНЯЗЯ РОМАНА МСТИСЛАВОВИЧА
Ілля ПАРШИН. УЧАСТЬ КНЯЗЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА В ІНТРОНІЗАЦІЇ УГОРСЬКОГО КОРОЛЯ БЕЛИ IV
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. ХОЛМСЬКЕ БУДІВНИЦТВО КОРОЛЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА
Dariusz DĄBROWSKI. RELIGIJNOŚĆ KRÓLA DANIELA ROMANOWICZA
Юрій ДИБА. ХОЛМСЬКИЙ ПАМ’ЯТНИК ПЕРЕМОГИ ПОБЛИЗУ ЯРОСЛАВА 1245 РОКУ
Леонтій ВОЙТОВИЧ. “ПОДВІЙНА” КОРОНАЦІЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА: ЗАГАДКА ЛЕГЕНДИ ЧИ
РЕАЛЬНИЙ ФАКТ
Александр МАЙОРОВ. КОГДА ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ СТАЛ “КОРОЛЕМ РУСИ”?
Александр МУСИН. КНЯЗЬ АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВОВИЧ И КОРОЛЬ ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ КАК ЛЮДИ
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Віктор МЕЛЬНИК. НОВИЙ ШТРИХ ДО МИСТЕЦЬКОГО ОБРАЗУ СОБОРУ БОГОРОДИЦІ В ХОЛМІ (ЗА ЛІТОПИСНИМ ПЕРЕКАЗОМ ТА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ)
Олександр ГОЛОВКО. НЕКОРОНОВАНІ І КОРОНОВАНІ КОРОЛІ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ РУСІ
Віталій ЛЯСКА. ЛИСА ГОРА НА ГОЛИХ ГОРАХ (ПРИЧИНОК ДО ТОПОНІМІЧНОГО ЛАНДШАФТУ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ В ДОБУ РОМАНОВИЧІВ)
Тетяна ВІЛКУЛ. БІБЛІЯ У ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ЛІТОПИСІ
Олександр БАРАН. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ МІСЬКИХ ОСЕРЕДКІВ ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ХІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIV СТОЛІТТЯ
Эдвард ЗАЙКОЎСКІ. “СПИСОК ГОРОДОВ РУССКИХ ДАЛЬНИХ И БЛИЖНИХ”: ДАТЫРОЎКА ПРАТОГРАФА
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Александр МУСИН. СЕРЬЕЗНАЯ ЗАЯВКА ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ НОВЕЙШЕЙ КИЕВСКОЙ ШКОЛЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ. Вілкул Т. Літопис і хронограф. Студії з
домонгольського київського літописання / Відп. ред. В.В. Німчук. НАН України. Інститут історії України. – Київ: Інститут історії України, 2015. – 518 с.
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. “ЩАСТЯ” КОРОЛЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА. Dąbrowski D. Daniel Romanowicz król Rusi (ok. 1201–1264). Biografia polityczna (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 1). – Kraków: Avalon, 2012. – 538 s.
АНОТАЦІЇ
SUMMARY

Княжа доба: історія і культура. 2016. № 10

Юрій Диба. Географія початкової Русі за східними джерелами.
Олександр Роменський. Візантійське посольство до Ярополка Святославовича у світлі міжнародної політики Русі 70-х років X століття.
Олег Бубенок. Коли Тмутаракань стала володінням Русі?
Александр Роменский. Князь Владимир и Византия: к дискуссии о хронологии руско-византийских отношений в последней четверти X века.
Леонтій Войтович. Скандинавські горизонти князя Володимира Святославовича.
Олександр Головко. Степова політика Русі в період правління князя Володимира Святославовича.
Віталій Ляска. “Иде Володимиръ… И заӕ грады ихъ…”: Рюриковичі та “окняжіння” племінних земель у верхів’ях Західного Бугу й Вепру.
Александр Мусин. Князь Владимир Святой и культура Киевской Руси глазами Титмара Мерзебургского.
Володимир Александрович. Хрещення київської держави й утвердження християнської мистецької традиції в Україні: досвід епохи святого Володимира Великого.
Вадим Ставиский “Необычные песни” в тексте Галицко-Волынской летописи (по следам текстологических исследований Антона Генсерского).
Рецензії та огляди.
Александр Мусин. Некоторые мысли, возникающие после прочтения новых книг. Об “Oчерках начальной Руси”, составленных Алексеем Петровичем Толочко. Толочко А.П. Очерки начальной руси. – Киев; Санкт-Петербург: Лаурус, 2015. – 336 с.
Володимир Александрович. Волинськими слідами святого володимира великого: проблема та її історичне тло. Диба Ю. Батьківщина святого Володимира. Волинська земля у подіях Х століття (Міждисциплінарні нариси ранньої історії Руси-України). – Львів, 2014 (Невідома давня Україна. – Вип. 1). – 484 с.: іл.
Юрій Диба. На сторожі “претензій історичної науки Російської Федерації”? Не посягаючи на славу Зоїла… Таланин В.И. Русская и русско-венгерская знать Х–XV вв. Историко-генеалогическое исследование. – Запорожье, 2016. – 227 с.
Анотації.
Summary.

Княжа доба: історія і культура. 2017. № 11

Cвятослав Терський. Поселенська структура-агломерація ранньосередньовічного Львова: зауваження до системного вивчення.
Остап Лазурко, Микола Шніцар. Матеріали княжої доби в історичній частині Львова.
Володимир Александрович. Початки біографії князя лева даниловича та початковий період історії Львова.
Леонтій Войтович. Львів у XIII столітті: нова спроба подолання старих стереотипів.
Віталій Ляска. (Без)людні поля між Львовом та Белзом у XIII столітті.
Александр Мусин. Колокол святого Юра 6849 года: между Львовом, Плоцком, Петербургом и Теребовлей.
Богдана Петришак. Українська громада в найдавнішій актовій книзі львівського магістрату 1382–1389 років.
Роман Голик. (Не)знане місто?: Княжий Львів у середньовічній, ранньомодерній та модерній культурній пам’яті.
Рецензії та огляди.
Володимир Александрович. “Dlaczego nie spróbować szaleństwa”: Король Данило Романович як оpunktowanа “istota biologiczna”?.. Dąbrowski D. Кról Rusi Daniel Romanowicz. O ruskiej rodzinie książęcej, społeczeństwie i kulturze w XIII w. (Monografie Pracowni Badań nad Dziejami Rusi Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. – T. 4). – Kraków, 2016. – 412 с., іл.
Володимир Александрович. Що з науки Гомера не засвоюється навіть через три тисячі років…
Гелитович М. Українські ікони XIII – початку XVI століть зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького: альбом-каталог. – Київ, 2014. – 348 с., іл.
Анотації.
Summary.

Княжа доба: історія і культура. 2018. № 12

Ольга Щодра. “Себе, тобто свій народ, називали рос… Їх король іменується хаканом…”: Руське посольство 838–839 років до Візантії та імперії франків – важлива віха міжнародного визнання Київської держави та початків формування української державності
Jan Tegowski. Ruskie i węgierskie przyczyny upadku władzy BolesŁawa Szczodrego w Polsce.
Александр Мусин. Как Прохор-Лебядник киевлян накормил. Слово 31-е Киево-Печерского патерика как источник по истории средневековой Руси и ее материальной культуре
Віктор Мельник. Портал Успенського собору в Галичі
Юрій Гудима. Історична геоморфологія і територія Галицько-Волинської держави за свідченнями Галицько-Волинського літопису
Володимир Александрович. Холмський єпархіальний осередок часів короля данила романовича: міф як міфотворчість
Ілля Паршин. Клімат і погода Галицько-Волинської держави у писемній традиції XIII–XV століть
Леонтій Войтович. Боротьба за спадщину Романовичів (1340–1434): між стереотипами та історичною правдою
Jerzy Sperka. Książę Władysław Opolczyk wobec Lwowa
Наталя Лешкович. Останній галицький князь
Рецензії та огляди
Леонтій Войтович. У пошуках реального образу Володимира Мономаха. Ищенко А. C. Владимир Мономах в русском общественно-историческом сознании: мифологический образ и историческая реальность. Ростов-на-Дону: Антей, 2014. 276 с.
Володимир Александрович. “Старі” проблеми інтерпретації – нові відкриття: Холмський собор короля Данила Романовича. Od cerkwi katedralnej króla Daniela Romanowicza do bazyliki pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Wyniki badan interdyscyplinarnyсh sezonu 2013–2014. Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie. Chełm, 2016. 324 s., il.
Леонтій Войтовичж. Ивий образ князя Федора Корятовича. Федака С. “Ми, Фєдір Корѧтович, з ласки Божої, князь із Мункача…”. Історичний нарис. Ужгород: Всеукраїнське державне видавництво “Карпати”, 2017. 136 с.
Анотації
summary

Княжа доба: історія і культура. 2019. № 13

Михайло САГАЙДАК. ОКОЛИЦЯ КИЄВА ІХ–ХІІІ СТ. У СВІТЛІ АРХЕОЛОГІЇ ТА ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА
Віталій ЛЯСКА, Андрій ФИЛИПЧУК, Володимир ШЕЛЕП. ЛІНІЯ ЗАХИСТУ № 4 ПЛІСНЕСЬКО ГОГОРОДИЩА (ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГІПОТЕТИЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ)
Александр МУСИН. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МИРЫ ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ: ПОЛЬША ПЯСТОВ И РУСЬ РЮРИКОВИЧЕЙ
Павел ГАЙДЕНКО. СТРАСТИ ПО РУССКИМ АРХИЕРЕЯМ XI–XIII ВЕКОВ (КТО ИМЕЛ ПРАВО СУДИТЬ РУССКИХ АРХИЕРЕЕВ?)
Наталія СТЕБЛІЙ , Петро ДОВГАНЬ. АРХЕОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЦЕРКВИ КНЯЖОЇ ДОБИ НА ТЕРИТОРІЇ ЛІТОПИСНОГО БУЖСЬКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ 2015–2018 РОКІВ)
Віталій НАГІРНИЙ. ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ВОЄВОДА ІВАН ХАЛДЕЄВИЧ. ПРОСОПОГРАФІЧНІ НОТАТКИ
Віктор МЕЛЬНИК, Уляна БОРНЯК. НОВІ ДАНІ ДО ІСТОРІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ПОБУДОВИ ТА МИСТЕЦЬКОГО ОЗДОБЛЕННЯ УСПЕНСЬКОГО СОБОРУ В КНЯЖОМУ ГАЛИЧІ
Олександр ГОЛОВКО. ХРАМ СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА В ГАЛИЧІ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОГО ЖИТТЯ ГАЛИЦЬКОГО КНЯЗІВСТВА (КІНЕЦЬ 80-Х РОКІВ ХІІ – ПЕРША ЧВЕРТЬ ХІІІ СТОЛІТТЯ)
Юрій ГУДИМА. ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ У ВИКЛАДІ ХОЛМСЬКОГО ЛІТОПИСУ КОРОЛЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА ТА ЙОГО ВОЛОДИМИРСЬКОГО ПРОДОВЖЕННЯ: ЛІСИ Й ОЗЕРА
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. “УГОРСЬКЕ ПІДДАНСТВО” КОРОЛЯ ДАНИЛА РОМАНОВИЧА
Ігор СКОЧИЛЯС. СОБОРИ ДУХОВЕНСТВА КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛИЧОЇ АРХИЄПАРХIЇ XIII−XVI СТОЛІТЬ: ЄВХАРИСТІЙНА ЕКЛЕЗІОЛОГІЯ, АДМІНІСТРАТИВНА “ТРІАДА”, ПАСТОРАЛЬНА МОДЕЛЬ ТА ФІСКАЛЬНІ ФУНКЦІЇ
Ілля ПАРШИН. ТЕРМІН “МАЛА РУСЬ” У ДОКУМЕНТАХ XIV СТОЛІТТЯ
Леонтій ВОЙТОВИЧ. ЩЕ РАЗ ПРО ПРАВА КНЯЗЯ ЛЮБАРТА-ДМИТРА ГЕДИМІНОВИЧА НА СПАДЩИНУ РОМАНОВИЧІВ
РЕЦЕНЗІЇ ТА ОГЛЯДИ
Євгенія КОВАЛЬЧУК. МИСТЕЦТВО КНЯЖОЇ ВОЛИНІ У ЗБІРНИКАХ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ “ВОЛИНСЬКА ІКОНА: ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ”
Леонтій ВОЙТОВИЧ. ЗАГАДКОВИЙ КНЯЗЬ САМО. Максим Жих. Славянский правитель Само и его “держава” (629–658). Источники, локализация, социально-политическая организация, историческое значение. Санкт-Петербург, 2019. 148 с.
Леонтій ВОЙТОВИЧ. НОВА ЗУСТРІЧ З КНЯЗЕМ РЮРИКОМ. Губарев О. Рюрик Скьёльдунг. Санкт-Петербург, 2019. 320 с.
Володимир АЛЕКСАНДРОВИЧ. “KRONIKA ROMANOWICZÓW” – ВЕРСІЯ… “ПОКРАЩЕНА”?.. Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów) / Wydali, wstępem y przypisami opatrzyli D. Dąbrowski, A. Jusupović przy współpracy I. Jurijewej, A. Majorowa i T. Wiłkuł. Pomniki Dziejowe Polski. Seria II, t. XVI. Kraków; Warszawa, 2017. 710 s.
АНОТАЦІЇ
SUMMARY
Tags: историография
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

  When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
  You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
 • 0 comments